Institut Catalunya Àfrica
Objectiusorgans

 

 

 

La riquesa cultural i el potencial econòmic de la multitud de pobles africans jugarà en el segle XXI un paper fonamental al món. Catalunya, Espanya i Europa, per relacions històriques i situació geogràfica, poden i han de col·laborar perquè el potencial dels països africans sigui una realitat en el menor temps possible.

L'Institut Catalunya Àfrica entén que aquests reptes passen per centrar i fomentar aquesta col·laboració en el desenvolupament de la recerca i formació de les persones.

Objectius de l'Institut:

  • Promoure convenis entre universitats catalanes, espanyoles i europees amb universitats africanes, amb la finalitat de completar estudis i postgraus aportant professorat i equips.
  • Promoure beques perquè universitaris africans puguin realitzar estudis de postgrau en universitats europees.
  • Ajudar i promoure la creació d'instituts i escoles universitàries en col·laboració amb les universitats africanes.
  • Promoure estudis i publicacions que contribueixin a explicar al món la història i la realitat dels pobles i cultures que conformen el continent africà.
  • Fomentar la publicació d'estudis específics d'investigació realitzats entre equips mixts d'universitats catalanes, espanyoles o europees amb africanes.
  • Promoció i ajuda específica d'incorporació de les TIC en les universitats i escoles africanes per a promoure la formació a distància. Fomentar la creació i ampliació de biblioteques en universitats i escoles africanes.
  • Foment del coneixement de la realitat catalana en els centres universitaris i escoles africanes. Tots els projectes de l'Institut tindran dues prioritats fonamentals: a) La qualitat dels estudis, avalats per les institucions que els imparteixin. b) La necessitat de combinar la qualitat amb els principis d'ètica professional fonamentals en la formació i posterior desenvolupament de cadascuna de les activitats.
 

Contactar:

Coordinadora General
Dra. Rommy Morales Olivares
coordinacioica@catalunyafrica.org
+34 699447861

President
Antoni Pérez-Portabella Muñoz
Tel.: 627 44 68 83
www.catalunyafrica.net
catalunyafrica@catalunyafrica.net