Institut Catalunya Àfrica
ObjectiusorgansprojectesNotícies

 

 


Accions i projectes de l'Institut Catalunya Àfrica

Índex

Convenis signats
Projectes curs 2008-09

Projecte de docència: Màster en estudis socials africans
Projectes d'investigació
Càtedra UNESCO sobre diversitat cultural i desenvolupament a Àfrica
Programa al desenvolupament de les universitats i la formació en gestió universitària
Congrés internacional anual


Convenis signats

L’Institut Catalunya Àfrica va signar l’11 de desembre de l’any 2007 un conveni marc amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) que agrupa a les onze universitats públiques de Catalunya i d’altra banda té signat un conveni amb la Universitat Ramón Llull. Aquests acords han de deixar la porta oberta a vies de finançament externes tant públiques com privades. D’aquesta manera l’Institut es converteix en un paraigües de la cooperació universitària catalana amb Àfrica.

També ha signat altres convenis directament amb algunes Universitats africanes, entre elles, la Universitat de Guinea Equatorial (UNGE) i la Universitat de Lomé ( Togo), la Universitat Eduardo Modlane (Maputo), la Universitat de Yaoundé I (Camerun),  la Universitat de Dakar (UCAD) i la Universitat de Antananarivo (Madagascar).

Durant aquest primer trimestre, l’Institut també ha signat un conveni de col·laboració amb el Banc de Santander que permet a l’Institut tenir una mínima infraestructura per al seu funcionament normal.

Tornar a l'índexPROJECTES CURS 2008-2009

1. Projecte de docència: Màster en estudis socials africans

L’Institut Catalunya Àfrica és conscient que els doctorats impartits fins ara no tindran raó de ser en el nou context de Bolònia. Aquesta realitat ja es va demostrar en el grup de treball creat amb ocasió d’analitzar la situació del futur de les relacions universitàries de la Unió Europea i dels països ACP.( Veure Coimbra Group 2003-2004 ).

A més, l’Institut és conscient de la política del Banc Mundial que nega el suport al Tercer Cicle als països amb recursos escassos.

L’Institut es planteja seleccionar un grup d’universitats africanes partint de les relacions de les universitats catalanes ja existents i organitzar un màster en estudis socials. Les universitats que es podrien seleccionar en una primera fase i segons un criteri no excloent serien: Universitat de Yaoundé I (Camerun), Universitat d’Antanarivo (Madagascar), UNGE (Guinea Equatorial), Universitat Eduardo Mondlane (Moçambic), Universitat de Lomé (Togo) i Universitat Cheikh Anta Diop (Dakar. Senegal). Es planteja incorporar també a la Universitat de Luanda ( Angola) i la Ibadan ( Nigèria).

La metodologia seria la de Bolònia i les classes serien impartides per professorat africà i català als països africans, amb estades dels investigadors africans en màsters de les universitats catalanes.

Actualment es fan gestions perquè es celebri a Barcelona el proper mes de juny, una primera trobada identificativa entre aquestes universitats i les universitats catalanes i valorar la disponibilitat de cada una d’elles en aquest projecte. Aquesta trobada tindria el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona. Tornar a l'índex

 

2. Projectes d'investigació

Els investigadors catalans disposen de vies internes, tant nacionals com europees, per als seus projectes d’investigació però la seva escassa dotació impedeix incorporar investigadors d’universitats africanes. L’Institut vol pal·liar aquesta situació de desavantatge comparativa.

Actualment els investigadores catalans representats en el comitè acadèmic de l’Institut i representants de totes les universitats catalanes estan participant en diferents projectes. L’Institut recollirà aquestes propostes d’investigació i altres que es poguessin presentar i les sometrà a la Junta Directiva per al seu anàlisis posterior i en el seu cas, recerca de finançament.

L’ICA encarregarà un Pla d’Investigació que fixi uns criteris transparents i objetius per a l’evaluació dels projectes que es presentin.

Tornar a l'índex

 

3. Càtedra UNESCO sobre diversitat cultural i desenvolupament a Àfrica

L’Institut es planteja l’obtenció d’una Càtedra UNESCO per a la qual ja s’han iniciat els contactes pertinents. Això permetria organitzar cicles i debats sobre temes candents en les societats africanes i en la seva diàspora en Europa però també intervencions a Catalunya de personatges rellevants de la vida africana.

Es planteja una càtedra interuniversitària com una acció concertada de totes les universitats catalanes. Es proposa que la seu sigui a una universitat petita que no disposa encara de càtedra UNESCO per aconseguir un bon equilibri. Aquest és el cas de la Universitat de Lleida. Malgrat això, la càtedra tindria una subseu a la Universitat de Barcelona on es concentra el gruix dels investigadors.

Es proposa el nom Càtedra UNESCO -Amadou Hampaté Ba (+1996), historiador i investigador d’oralitat i destacat membre de la UNESCO. Se li atribueix la frase”Quan una persona gran mor a l’Àfrica, mor una biblioteca”. Parlava cinc llengües africanes a més del francès.

Tornar a l'índex

 

4. Programa de col.laboració per al desenvolupament institucional de les universitats i la formació en gestió universitària

L’Institut està treballant per posar en marxa un programa presentat per l’Associació d’Universitats Públiques Catalanes, l’objectiu del qual es contribuir a millorar les capacitats institucionals de les universitats de països africans i de Catalunya a través d’activitats de formació, desenvolupament professional i mobilitat de directius i gestors universitaris. L’objectiu seria fomentar l’intercanvi d’experiències, l’anàlisi de bones pràctiques i el desenvolupament professional de directius i gestors universitaris de les universitats africanes.

El primer contacte identificatiu d’aquest programa tindrà lloc a Barcelona el proper juny, coincidint amb la reunió per posar en marxa el projecte de Màster en estudis socials africans. L’objectiu és que el programa vagi dirigit a les universitats africanes que participaran en el projecte de Màster.

Tornar a l'índex

 

5. Congrés internacional anual

L’Institut considera que la realització d’un Congrés Internacional seria el canal idoni per tenir una dimensió pública i mostrar la seva voluntat social. Es planteja la possibilitat que la primera edició estigui dedicada a la Literatura i la oralitat africana com a via per conèixer altres formes de vida. Aquest congrés  es preveu que tingui lloc al novembre.

Tornar a l'índex


 
Passeig Bonanova 96
08017, Barcelona, Spain.
Tel.: 627 44 68 83
www.catalunyafrica.net
catalunyafrica@catalunyafrica.net