Institut Catalunya Àfrica
ObjectiusorgansprojectesNotícies

 

 

 

Objectius de l'Institut:

 • Promoure convenis entre universitats catalanes, espanyoles i europees amb universitats africanes, amb la finalitat de completar estudis i postgraus aportant professorat i equips.

 • Promoure beques perquè universitaris africans puguin realitzar estudis de postgrau en universitats europees.

 • Ajudar i promoure la creació d'instituts i escoles universitàries en col·laboració amb les universitats africanes.

 • Promoure estudis i publicacions que contribueixin a explicar al món la història i la realitat dels pobles i cultures que conformen el continent africà.

 • Fomentar la publicació d'estudis específics d'investigació realitzats entre equips mixts d'universitats catalanes, espanyoles o europees amb africanes.

 • Promoció i ajuda específica d'incorporació de les TIC en les universitats i escoles africanes per a promoure la formació a distància.

 • Fomentar la creació i ampliació de biblioteques en universitats i escoles africanes.

 • Foment del coneixement de la realitat catalana en els centres universitaris i escoles africanes.

 • Tots els projectes de l'Institut tindran dues prioritats fonamentals:

  a) La qualitat dels estudis, avalats per les institucions que els imparteixin.
  b) La necessitat de combinar la qualitat amb els principis d'ètica professional fonamentals en la formació i posterior desenvolupament de cadascuna de les activitats.

 

 
Passeig Bonanova 96
08017, Barcelona, Spain.
Tel.: 627 44 68 83
www.catalunyafrica.net
catalunyafrica@catalunyafrica.net